بند چرم چند دور قهوه ای تیره کدB11

Project Description


کدB11

ویژگی ها:

رنگ: قهوه ای تیره

قفل : چفتی استیل رنگ ماداملعمر

سایز/تعداد دور  :  دلخواه

قیمت : ۵۷/۰۰۰   ۴۵/۰۰۰ تومان

Project Detail