زنجیر طلا کدN11

Project Description


کدN11

ویژگی ها:

جنس: طلا

رنگ: زرد و سفید

طول: دلخواه

 در مورد طرح ، قیمت و اندازه بعد هماهنگ خواهد شد.

Project Detail